1. Ehdot ja edellytykset

Nämä ehdot ja edellytykset (jatkossa “Ehdot”) koskevat kaikkia palveluita ja tuotteita (jatkossa “Tuotteet”), joita tarjotaan osana liikesuhteita smiletastic.fi -verkkokaupassa ja siihen liittyvillä saapumissivuilla ja tuotekohtaisilla verkkosivustoilla (jatkossa näihin viitataan yleisesti nimellä “smiletastic.fi”). ”Asiakas” tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, jonka kanssa Tuottajalla on liikesuhde smiletastic.fi -sivuston kautta, tai joka on rekisteröitynyt sivustolle smiletastic.fi.

2. Soveltamisala

Ellei Tuottaja eri tavalla kirjallisesti määritä tietyn tuotteen kohdalla, nämä Ehdot koskevat kaikkia smiletastic.fi -sivustolla ja siihen liittyvillä saapumissivuilla ja tuotekohtaisilla verkkosivustoilla tarjottavia tuotteita. Liikesuhteita Tuottajan ja Asiakkaan välillä tarjotaan ainoastaan näiden Ehtojen mukaisesti. Tuottaja voi muuttaa sivustoon smiletastic.fi sovellettavia Ehtoja milloin vain ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Korjatut Ehdot astuvat voimaan välittömästi julkaisun yhteydessä ja ne korvaavat kaikki sivuston smiletastic.fi Ehdot, jotka olivat sovellettavia kyseiseen aikaan asti.

3. Tarjous

Kaikki tiedot (kuvaukset, tuotekuvat, mitat, paino jne.) ja hinnat ovat ei-sitovia ja voivat muuttua milloin vain ilman takuita ja niitä voidaan muokata milloin vain ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Tekniset muutokset on pidätetty nimenomaisesti. Tuottaja ei ota vastuuta tuotetiedoista, saatavuudesta tai takuutiedoista. Asiakas ymmärtää, että toimituksessa voi ilmetä viiveitä tarjonnan puutteen tai virheellisen inventaarion takia. Tuottaja tekee kaikkensa välttääkseen tällaisia tilanteita ja tuottaakseen tiedot mahdollisimman tarkasti. Tarjous on voimassa Asiakkaalle täysin suoritetun lääkärin tarkastuksen ehdolla, ja tarkastusta koskee Asiakkaan erittelemien syiden lääketieteellinen valvonta, esimerkiksi, että palveluita ei voida tarjota Asiakkaalle lääketieteellisistä syistä ja/tai tarvittavia tuotteita ei voida luovuttaa. Tässä tapauksessa kaikista Asiakkaan jo suorittamista maksuista annetaan täysi hyvitys.

4. Hinnat ja toimituskulut

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki hinnat on annettu euroissa, ja ne sisältävät ALV:n mutta eivät toimituskuluja. Tuotteen hinta sivustolla smiletastic.fi tilaushetkellä on sitova, mutta Tuottaja pidättää oikeuden tehdä hintamuutoksia takautuvasti, mikäli hinnoissa on havaittu virheitä. Toimituskulut riippuvat Asiakkaan valitsemasta toimitustavasta, ja Asiakas maksaa nämä kulut.

5. Rekisteröityminen

Asiakkaan täytyy antaa ja päivittää rekisteröinnin yhteydessä tarvittavat tiedot todenmukaisesti ja täydellisesti. Tuottaja ei ota mitään vastuuta Asiakkaan antamasta sisällöstä tai tiedoista. Asiakkaan täytyy lisäksi taata, että mikään valtuuttamaton kolmas osapuoli ei pääse käsiksi näihin tietoihin. Rekisteröityminen on varattu vain toimintakykyisille henkilöille, ja tilausta tehdessään Asiakas takaa olevansa 18 vuotta täyttänyt, ei vajaavaltaiseksi todettu ja kykeneväinen terveeseen harkintaan. Asiakkaan kirjoittamasta tallennetusta tai julkaistusta sisällöstä ei voida tehdä korvausvaatimuksia (esimerkiksi tuotearvostelut). Tuottaja pidättää oikeuden poistaa tai muokata sisältöä. Kullakin Asiakkaalla voi olla vain yksi Asiakastili. Tuottaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä rekisteröintiä tai varoittaa tai lopettaa käyttöoikeuden näiden Ehtojen rikkomisen takia.

6. Sopimusten solmiminen

Napsauttamalla kassasivun “osta nyt” -painiketta, Asiakas lähettää sitovan tilauksen Tuottajalle. Sopimus solmitaan, kun Tuottaja hyväksyy Asiakkaan tilauksen, ja viimeistään tilattujen tuotteiden toimituksen yhteydessä. Asiakkaalle ilmoitetaan sopimuksen tekemisestä automaattisesti luodulla toimitusvahvistuksella sähköpostitse tai puhelimitse. Tuottaja pidättää oikeuden olla vahvistamatta tilausta syytä tarjoamatta. Sopimusosapuoli (tässä: “Tuottaja”) on:
Belle Enterprises Ltd.
Hollywood Road 39-43
Hong Kong

Asiakas vahvistaa, että hän on lukenut mukana toimitettavat potilastiedot ennen tuotteen käyttöä, ja että hänen hammaslääkärilleen on ilmoitettu tilattujen tuotteiden käytöstä. Täten hän nimittää toimittajan edustajakseen ja toimitsijakseen, joka toimittaa tuotteen hammaslääkärin rekisteröityyn liikepaikkaan hyväksyttäväksi puolestaan. Hyväksymällä tuotteet hammaslääkäri on suorittanut tästä sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa toimittajaa kohtaan, ja tuotteen riski ja omistajuus siirtyvät hänelle.

7. Maksuehdot

Asiakas suostuu käyttämään yksinomaan Tuottajan smiletastic.fi -sivustolla tarjoamia maksuvaihtoehtoja maksun suorittamiseen. Asiakas maksaa kaikki maksun käsittelystä koituvat lisäkulut. Mikäli maksu viivästyy, kaikki avoimet summat tulevat maksettaviksi välittömästi ja Tuottaja pidättää oikeuden veloittaa 20 euron vähimmäismaksun hallinnollisia kuluja. Lisäksi Asiakkaan täytyy maksaa vahingonkorvausta ja korkoa. Tuottaja pidättää oikeuden vetäytyä. Kunnes koko maksu on suoritettu, tuotteet ovat Tuottajan omaisuutta.

8. Toimitus

Toimitus tapahtuu tavallisesti Saksan postilaitoksen ja sen kumppaneiden välityksellä Asiakkaan valitsemasta toimitustavasta riippuen. Tuottaja ei ole korvausvelvollinen tilattujen tuotteiden lähetyksestä tai asianmukaisesta toimituksesta eikä ota vastuuta tuotteiden toimituksesta, mikäli ne on jätettävä valvomattomaan paikkaan, jos asiakas ei esimerkiksi ole paikalla niitä vastaanottamassa. Toimituspäivämäärät eivät ole sitovia eivätkä viiveet toimituksessa ole syy Asiakkaalle vetäytyä sopimuksesta tai tehdä minkäänlaisia vahingonkorvausvaatimuksia. Asiakas sitoutuu tarkistamaan tuotteet välittömästi ne vastaanotettuaan ja ilmoittamaan virheellisistä lähetyksistä tai viallisista tuotteista tai kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista Tuottajalle 48 tunnin kuluessa, ja ilmoittamaan lisäksi toimituksen aikana tapahtuneista vahingoista kuljetusyhtiölle. Tuottaja ei ole vastuussa kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista tai kolmansien osapuolten laiminlyönneistä. Kaikki toimitukset ovat Asiakkaan vastuulla, ellei hän kykene siirtämään vastuuta kuljetusyhtiölle. Tuottaja pidättää oikeuden asettaa rajan tiettyjen tuotteiden toimitettavalle määrälle antamatta tähän syytä.

9. Peruutusoikeus

Voit perua tilauksesi missä tahansa muodossa (esimerkiksi kirjeitse, faxilla tai sähköpostitse) 14 päivän kuluessa, syytä ilmoittamatta. Määräaika alkaa kulua näiden ohjeiden vastaanottamishetkestä tekstimuodossa, mutta ei kuitenkaan ennen kuin tavaroiden vastaanottaja on vastaanottanut tavarat (jos kyseessä on samankaltaisten tavaroiden toistuva toimitus, ei ennen ensimmäisen osittaisen toimituksen vastaanottamista). Jotta peruuttamisen määräaika täytettäisiin, on riittäävää lähettää peruutus tai kohde ajoissa. Peruutus voidaan tehdä verkossa sähköpostitse, lähettämällä postitse lle asiakaspalvelu@smiletastic.fi, tai muutoin palauttamalla tavarat tai lähettämällä kirje, joka on osoitettu seuraavaan osoitteeseen palveluntarjoajan (katso kohta 6. Ehdot).

Peruutuksen seuraukset:
Jos peruutus on voimassaoleva, molempien osapuolten vastaanottamat palvelut ja kaikki niistä saadut edut (esim. korko) täytyy palauttaa. Jos et pysty palauttamaan tai antamaan meille etua ja käyttää vastaanotettua (esim. käytön edut), tai pystyt palauttamaan vain osittain tai vahingoittuneessa kunnossa, sinua vaaditaan korvaamaan kaikki arvonmenetys. Tämä saattaa johtaa siihen, että sinun täytyy silti täyttää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteet ajasta, joka on kulunut peruuttamisen jälkeen. Sinun täytyy vain korvata meille tavaran tai siitä saatujen etujen heikentyminen jos etu tai heikentyminen johtuu tavaran käsittelystä tavalla, joka on enemmän kuin vain sen ominaisuuksien ja toiminnon tarkistaminen. “Ominaisuuksien ja toiminnon tarkistaminen” tarkoittaa kyseessä olevien tavaroiden testausta ja kokeilemista mahdollisuuksien ja vähittäismyymälässä tavallisesti tehdyn mukaan. Paketissa lähetettävät tavarat voidaan palauttaa meidän vastuullamme. Olet velvollinen maksamaan tavalliset palautuskustannukset, jos toimitetut tavarat vastaavat tilaamiasi ja palautettavien tavaroiden hinta ei ylitä 40 euroa tai jos tavarat ovat tätä kalliimpia etkä ole peruutuspäivään mennessä vielä maksanut tavaroita tai tehnyt sopimuksellisesti hyväksyttyä osittaista maksua. Muussa tapauksessa palautuksen pitäisi olla sinulle maksuton. Tavarat, joita ei voida lähettää pakettina, noudetaan kotiosoitteestasi. Kaikki maksujen korvaamiseen liittyvät velvoitteet täytyy täyttää 14 päivän sisällä. Mainittu ajanjakso alkaa peruutuksen tai tavaran lähettämisestä ja meille sen vastaanottamisesta.

Erityishuomautukset:
Peruutusoikeutesi raukeaa ennenaikaisesti, jos sinä ja Smiletastic olette täyttäneet sopimuksen täysin nimenomaisen pyyntösi mukaisesti ennen kuin käytät peruutusoikeuttasi.

Poikkeukset peruutukseen:
Peruutusoikeutta ei ole, jos kyseessä ovat tavaroiden toimituksen posti tilaussopimukset, jotka on tehty asiakkaan määritysten mukaisesti tai jotka eivät luonteensa vuoksi sovellu palautettaviksi. Lisäksi tuotteet, jotka eivät sovellu palautettaviksi hygieniasyistä tai terveydellisistä syistä pois luettuna peruutusoikeudesta sen jälkeen, kun pakkaussinetti on poistettu.

10. Vastuuvelvollisuus

Tuottaja hylkää vahingonkorvausvaatimukset ja sopimuksesta vetäytymisen sopimuksen rikkomisen, suorittamisen mahdottomuuden, sopimuksen solmimisen aikaisten epäkohtien ja vahingonteon takia (siinä määrin, kun kyseessä ei ole tahallinen laiminlyönti). Korvausvelvollisuus kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista (esimerkiksi smiletastic.fi -sivustolla myytäviin tuotteisiin liittyvien tapaturmien ja/tai onnettomuuksien seurauksena), jotka johtuvat käytöstä, väärinkäytöstä tai käyttöviasta, hylätään täysin. Tuotteiden kohdalla, joiden mukana toimitetaan käyttöohjeet, Asiakas julistaa olevansa tietoinen käyttötiedoista sekä tuotteeseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä tai vaaroista. Asiakas suostuu ottamaan huomioon varotoimet ja varoitukset. Lisäksi Asiakas ymmärtää, että hän voi hankkia tärkeää tietoa tietystä tuotteesta ennen ostamista smiletastic.fi -sivustolta, ja että hän on tietoinen kaikista tuotteeseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja vaaroista. smiletastic.fi -sivustolle pääsyä ja sen käyttöä ei taata. Mikäli on olemassa linkkejä, jotka johtavat smiletastic.fi -sivustolta kolmannen osapuolen sivustoille, joita Toimittaja ei operoi, jälkimmäinen ei ole vastuussa näillä sivustoilla julkaistavasta sisällöstä. Asiakas on täysin tietoinen siitä, että hän valkaisee hampaansa omalla vastuullaan, ja että lopputulos riippuu monesta tekijästä, ja että hänelle ei anneta oikeuksia valkaisuilmiöön. Hän on lisäksi tietoinen siitä, että on olemassa pieni vaara seuraavien väliaikaisten oireiden ilmenemisestä: kipu valkaisun aikana, verta vuotavat ikenet, ärtyneet, punehtuneet, valkoiset tai turvonneet ikenet. Kaikki nämä oireet ovat vain väliaikaisia. Mikäli herkkyyttä esiintyy erittäin pian valkaisun aikana, käsittely ei sovi hampaillesi ja se on keskeytettävä. Asiakas voi soittaa Tuottajalle milloin vain, mukaan lukien ottaa yhteyttä chatilla tai sähköpostitse, saadakseen lisäapua, vastauksia kysymyksiin tai keskustellakseen värin valinnasta.

11. Takuu

Mikäli tuotekuvauksessa ei ole tuotekohtaisia takuuehtoja, takuun suorittamiselle ei ole oikeutta laillisesti sovellettavan takuun lisäksi. Vialliset tuotteet on otettava huomioon Ehtojen pykälän 8 mukaisesti. Takuu koskee Tuottajan valmistamia valkaisumuotteja, siinä määrin kuin sitä sovelletaan, vain Tuottajalta hankitun geelin yksinomaisen käytön yhteydessä.

12. Tarjouskupongit, lahjakortit, bonuspisteet

Tarjouskupongit, lahjakortit ja bonuspisteet voidaan lunastaa sivustolla smiletastic.fi. Nämä toimitetaan yksinomaan Tuottajalle ja niihin voidaan soveltaa erilaisia ehtoja. Oikeutta käteismaksuun, korvaukseen tai vaihtoon kadottamisen tai varkauden takia ei ole. Väärinkäyttötapauksessa tarjouskupongit, lahjakortit ja bonuspisteet julistetaan mitättömiksi.

13. Tietosuoja ja tietoturva

Kohdan smiletastic.fi/tietosuojalausunto mukainen tietosuojaseloste on voimassa.

14. Toimintavaltainen tuomioistuin ja sovellettava laki

O lugar de jurisdição exclusivo para todas as disputas com o Fornecedor é Hong Kong, sob aplicação da lei de Hong Kong e sob exclusão da Convenção de Viena (CISG).

15. Tekijänoikeus

Näitä Ehtoja ja smiletastic.fi -sivuston kuva- ja tekstiaineistoja suojaa tekijänoikeus ja ne ovat Tuottajan tai sen sopimuskumppanin henkistä omaisuutta. Tuottajalla on yksinomaiset käyttöoikeudet. Kaikki käyttö, myös osittainen tai muokatussa muodossa tapahtuva, on kiellettyä ilman Tuottajalta saatua nimenomaista ja kirjallista lupaa. Mitään oikeuksia ei saada käyttämällä, lataamalla, kopioimalla tai siirtämällä verkkokaupasta. Rikkomuksista asetetaan syytteeseen.

16. Irrottamista koskeva sopimuskohta

Sopimuksen tai näiden Ehtojen osittaisen pätemättömyyden tapauksessa, tai mikäli sopimuksessa tai näissä Ehdoissa on odottamaton aukko, Asiakas sitoutuu noudattamaan Ehtojen voimassa olevaa osaa.